Montag

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • Open Gym

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Beginner

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • MMA

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Advanced

Dienstag

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • KungFu | Kids

  -

 • Open Gym

  -

 • MMA

  -

 • Kung Fu | Teens

  -

 • MMA

  -

 • KungFu

  -

Mittwoch

 • Open Gym

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Beginner

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • MMA

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Advanced

 • Yoga

  -

Donnerstag

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • KungFu | Kids

  -

 • Open Gym

  -

 • Kung Fu | Teens

  -

 • KungFu

  -

Freitag

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • FitClub

  -

 • Open Gym

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Beginner

 • FitClub

  -

 • MMA

  -

 • MMA

  -

 • Thai-Kickboxen

  -

  Advanced

Samstag

 • FitClub

  -

 • Open Gym

  -

 • Sparring

  -

  Thai-Kickboxen & MMA

 • KungFu

  -

Sonntag

 • Yoga

  -